Fritidshus

 

Klicka på en av bilderna för att läsa en artikel om fritidshus.

Tilläggsisolera en gles lada. Smarta tips för att behålla stommens karaktär av lada.
Bra tips om hur man planerar sin tomt och monteringen av stommen.