Bli medlem i FST!

FST går åter på offensiven för att bidra till utveckling av såväl timmerhuskonceptet som branschen.

VI HAR INLETT forskning för att utvärdera nybyggda intressanta och attraktiva timmerhus, det görs med hjälp av examensarbeten på ingenjörsutbildningar. Vår förhoppning är att branschen genom det ska hänga med i utvecklingen och att vi ska kunna öka kunskapen om timmerhus.
__Designern Stina Kallin, som arbetade med tidningen Timmerhus&interiör 2006-11, har knutits till FST för att driva hemsidan, göra reportage på fina husprojekt och bidra till timmerhusens marknadsföring. Nya husreportage kommer att produceras under sommaren 2017.

MEDLEMMAR får sitt namn med kontaktuppgifter publicerat här på vår sajt och en annons i bildspelet ovanför medlemslistan. Sidan rankar högt i google-sökningar på ”timmerhus” och får kontinuerligt respons genom förfrågningar från privatpersoner med byggplaner. Vi svarar på alla frågor och kommer att vidareutveckla sidan för att öka interaktionen och servicen till våra besökare. Svenska timmerhus har även en sida på Facebook där vi lägger ut information av mer lättsam karaktär.

Medlemskap i FST ger möjlighet att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Första chansen är FST:s årskonferens i Mora 31/3-1/4 2017. Ett seminarium kring de senaste forskningsresultaten planeras i november.

Stödjande medlem (privatperson):
Medlemsavgift   100 kronor
Serviceavgift       400 kronor + moms
Summa att betala 600 kronor

Hustillverkare (företag):
Medlemsavgift 1.500 kronor
Serviceavgift     2.500 kronor   + moms
Summa att betala 4 625 kronor

Underleverantörer och tjänsteföretag (t ex arkitekter) :
Medlemsavgift  1.500 kronor
Serviceavgift      1.000 kronor  + moms
Summa att betala 2 750 kronor

Avgiften betalas in på bankgiro 5170-4443 med angivande av företagets/personens namn och adress. E-posta också gärna till vårt kontor info@svenskatimmerhus.se att Du betalat.