Det finns många sätt att bygga ut sin villa på. Om man har ett timmerhus kan man bygga på en våning till!

Av: Stina Kallin
Artikeln har tidigare publicerats i
Timmerhus & interiör 3/2010

FÖR TRE ÅR SEDAN fick Jessica och Björn köpa Jessicas farföräldrars hus. Det var farfar som själv timrade huset
år 1977. Sedan dess hade inte så mycket hänt, all inredning var från 1977 utom ett badrum nere i källaren som gjorts iordning senare.
__Paret bestämde sig för att renovera huset innan de flyttade in. De tog bort väggar i rum för att få en öppnare planlösning och flyttade kök och badrum, tog bort element och la in golvvärme. Hela renoveringen tog tre månader. Men huset var för litet…

Huset ligger mitt på en liten tomt. Uppfarten avslutas med ett garage.

JESSICA OCH BJÖRN hade redan börjat fundera på att bygga ut huset när den första renoveringen gjordes. De anlitade en arkitekt som gjorde några skisser men det kändes inte som att något av förslagen passade till huset. De var lite fundersamma över hur en utbyggnad skulle påverka utseendet på det gamla huset. Renoveringen sköttes av ett lokalt företag och det var de som föreslog att de skulle timra på en våning till. Lösningen tilltalade dem. Dels slapp de kostnaden för grundarbeten och så skulle de inte förlora någon yta i trädgården.
__ Om man vill bygga på en våning till på ett vanlig hus byggt med reglar så måste väggarna förstärkas med balkar för att orka bära den extra tyngden. På en timmerstomme behövs inte det.

HUSET MÄTTE 107 kvadrat i både källare och bostadsplan. Bostadsplanet hade kök och vardagsrum i ett, två sovrum och ett badrum. Nu kunde ett av sovrummen bli kontor. I källaren fanns förutom badrummet med bastu en gillestuga, ett hobbyrum, tvättstuga, pannrum och ett förråd. Det nya våningsplanet mäter också 107 kvm, men det har inte full takhöjd. Vid vägglivet är takhöjden bara 160 cm, så  hela ytan räknas inte som bostadsyta. I den nya våningen ryms tre sovrum, badrum och ett stort allrum.

Magnus sågar loss de gamla takstolarna. Foto: Stina Kallin

Det gamla taket sågas loss i sektioner och lyfts sedan ner på marken med kranen.

De gamla takstolarna lyfts av med en kran. Foto: Stina Kallin
Den nya våningen har blivit uppmärkt, monterats ner och fraktats till byggplatsen där den sätts upp på två dagar. Foto: Stina Kallin
Den nya övervåningen monteras upp igen på plats. Foto: Stina Kallin
Här kan man se hur de gamla och nya varven timmerstockar möts vid knutarna. Foto: Stina Kallin

Håll pekaren över bilderna för att se bildtexter.

ATT BYGGA PÅ det nya våningsplanet gick smidigt. Familjen slapp bo med byggställningar och hantverkare någon längre tid och trädgården lämnades orörd. De slapp även ingrepp i bottenvåningen förutom att den gamla källartrappen fick förlängas upp till den nya våningen. Man byggde en ny trappa som fick gå upp och vända ovanpå den gamla trappan. Det krävde bara 1,5 m² i utrymme. Bjälklaget i den nya övervåningen behövde tätas för att det var för glest.

De nya, lätta takstolarna lyfts på plats för hand. Dom fästs med balkskor på insidan väggen och skruvas ihop med varandra i nocken. Foto: Stina Kallin

— Det är ett stort arbete, även om det gick fort och bra, säger Jessica. Efter att den nya våningen kommit på plats ägnade vi vintern åt att inreda övervåningen i lugn och ro. Det var ett kärt besvär, avslutar hon.

_

Familjens hund höll sträng uppsikt över arbetet.