Donationer och projektstöd

Landstinget Dalarna, Kultur och bildning: Projektstöd 50 000 kr för ”Utveckling och bevarande av Dalarnas timmerhuskultur”. November 2016.

Advokat Rose-Marie Lundström: 25 000 kr, donation för Forskning och Utveckling. Maj 2017.

Landstinget Dalarna, Kultur och bildning: Projektstöd 45 000 för ”Fallstudier av moderna timmerhus”. Maj 2017.

Skogsförvaltning Wasa AB: donation för att stödja arbetet med ansökan om YH-utbildning i ”Modern och rationell hustimring” förlagd till Mora. Maj 2017.

Idreberget Skog AB: donation för att stödja arbetet med ansökan om YH-utbildning i ”Modern och rationell hustimring” förlagd till Mora. Maj 2017.