Anders Zorn inspirerade många under sin livstid, och det är tack vare honom som det här rundtimrade huset utanför Orsa fått sin nationalromantiska utformning.

Text: Helene Axelsson Foto: Stina Kallin.
Tidigare publicerad i Timmerhus & interiör 3/2009, reviderad okt 2016

EGENTLIGEN VAR SAGOSLOTTET bra nedgånget och i stort behov av varsam renovering, inte minst timmerfasaden på norrsidan som var svårt angripen av röta.
__Sagoslottet är byggd 1924 av timmermannen Anders Lidberg. Han var elev till Anders Zorn på Mora folkhögskola och inspirerades av Zorn att bygga i nationalromantisk stil. Huset ägdes av Bollan Karns som samlade föremål av lokalt intresse och testamenterade huset till Orsa hembygdsförening. De var mycket stolta över Bollans hus, men när det stått tomt i över 5 år bestämde de att sälja till någon med anknytning till huset. Först höll man auktion på allt lösöre, sedan styckades huset av från den intilliggande äldre Karnsgården. I en artikel i DT om försäljningen fick huset benämningen ”Sagoslott”.

Den övre hallen har fått ett stort fönsterparti som släpper in mycket ljus, planlösningen har även ändrats något så att den blev öppnare och hallen större. Det här är nu familjens musikrum. Foto: Stina Kallin

Akustiken har testats av delar av Orsa spelmanslag. Här syns Yvonne med Olle Moreus, Perra Moreus, och Nicke Göthe när de spelar tillsammans i den stora hallen på övervåningen som nu är husets musikrum.

Pianot är unikt och tillverkades av Bergqvist & Nilsson 1883. Det fanns i huset och har renoverats av pianospecialisten Nils Klockar. Yvonne hoppas att pianot med sin mycket speciella klang får sin plats i familjens musiktradition. Foto: Stina Kallin

RYKTET OM FÖRSÄLJNINGEN nådde även utanför Sveriges gränser, närmare bestämt ända till Schweiz där Yvonne med familj bor sedan många år. Yvonne blev eld och lågor, hon mindes Sagohuset från sin barndom. Även hennes farmor hade bott där en tid som inhyrd hos sin släkting Bollan Morén. Eftersom Yvonne är en handlingens kvinna och såg möjligheter i husprojektet bestämde hon sig för att anmäla sitt köpintresse och i december 2007 blev Yvonne och hennes familj ägare till Karnsgården.

Det finns många nationalromantiska detaljer att njuta av på Karnsgården.

Det finns många nationalromantiska detaljer att njuta av på Karnsgården. Foto: Stina Kallin
De två fönsterpartierna på var sida om ingången har bytts ut mot öppningsbara fönster, och man passade då på att göra dem något större än de ursprungliga. Foto: Stina Kallin

ATT BO OCH ARBETA i Schweiz och samtidigt totalrenovera ett timmerhus i Orsa kräver sin kvinna.
__Yvonne skapade en vision om hur huset skulle iordningställas. Huset skulle totalrenoveras utan att tappa sin själ och man skulle använda traditionella material så långt som det var möjligt.
__I februari 2009 hade ett team bildats för att börja förvandlingen. Arkitekten Benny Agnas, snickarna Johan och Perra Larsson, samt malaren Lars Engstrom blev de som blev Yvonnes bollplank och sakkunniga i renoveringsarbetet. Man började med att rädda timret genom att sandblästra hela fasaden för att ta bort plastfärgen. Timmerväggarna var hårt angripna på några ställen och en duktig timmerman fick reparera de utsatta partierna, sedan fick huset en glad gul kulör med en ”öppen” (diffustionsfri) färg, så timret fortsättningsvis skulle kunna andas. Man behöll snickarglädjen som var huset signum. Fönsterluckor och foder fick en varm röd kulör som kontrast till husets gula. Dörrarna fick en grön kulör som harmonierar med huset och omgivningen.

Husets norra vägg var i princip rutten. Valet av emulsionsfärg från Falu Vapen var viktigt för att den renoverade väggen inte skulle drabbas av samma öde.

I salongen har de vita väggarna fått liv med Slotts Barbros dalmålningar. Bilderna föreställer familjens medlemmar som alla är nämnda med namn.

Väggarnas paneler avslutas med vägghyllor och de gustavianska möblerna har målats för hand med linoljefärg och polstrats.

Alla fönster har renoverats varsamt och har kvar sina ursprungliga fasta innanfönster.

__Husets blyinfattade fönster renoverades varsamt och vissa kompletteringar fick göras. Älvdalsfönster tillverkade de specialanpassade fönstren och Mora Glas byggde in blyinfattningen så fönstren behöll sitt ursprungliga utseende.

När husets utsida fått den totalrenovering som krävdes var det dags att ta tag i tomten som i stort sett var en vildvuxen sumpmark. Husets entrésida har fått en pampig stensättning som förstärker känslan av sagoslott.

Har man ett sagoslott måste det naturligtvis finnas ett Master Bathroom. På Badex hittade Yvonne inredning till badrum. Badex tillhandahåller mo- derna produkter med gammaldags karaktär, Här kan man hitta Horus och Herbeau armaturer, porslin från Poi-Ginori och Trent samt nytillverkade gjutjärnsbadkar från Recor. Foto: Stina Kallin

Har man ett sagoslott måste det naturligtvis finnas ett Master Bathroom. På Badex hittade Yvonne inredning till badrum. Badex tillhandahåller mo- derna produkter med gammaldags karaktär, Här kan man hitta Horus och Herbeau armaturer, porslin från Poi-Ginori och Trent samt nytillverkade gjutjärnsbadkar från Revor. www.badex.se

Badkaret har klassiska lejontassar. Foto: Stina Kallin
Klinkergolv med klassisk fris ger extra slottskänsla. Foto: Stina Kallin
Kran med lyxkänsla hela vägen. Foto: Stina Kallin

I ETT STORT timmerhus som Karnsgården med sina blyinfattade fönster och tjocka timmerväggar kan brist på ljus bli ett problem. Yvonne insåg tidigt detta och bestämde att alla väggar och fönster skulle målas vita, även innerdörrar och köksinredning skulle få en vit kulör. Sedan lade hon till hon färgaccenter i golv, textilier och annat som ger hemtrevnad och lekfullhet. Yvonne har också räknat med alla glada och

färgstarka personligheter som skall gästa huset och bidra med liv och rörelse till hennes inredning. Yvonne och hennes tvillingsyster Anette är riksspelkvinnor och traditionsbärare av Orsa spelmansmusik i rakt nedstigande led efter Gossa Anders och Gossa Anna. Det gamla sagoslottet kommer att leva upp med mycket musik och glada människor och här kommer man att trivas.

Sovrummen på övre våningen har även de gustavianska möbler från Gustavs möbler. Gardiner och sängkappor har Eva Agge från Leksandsstolen sytt av tjockt, dubbelvävt tyg som Yvonne köpt i Schweiz. I de djupa fönstersmygarna ligger mjuka fårskinn som ger ett mysigt inslag.