Om oss

Nationellt nätverk för timmerhustillverkare

FÖRENINGEN SVENSKA TIMMERHUS (FST) är ett nationellt nätverk som bildades år 2000 för att utveckla branschen. Huvudaktörer i nätverket är timmerhustillverkare som tillämpar de kvalitetsnormer som föreningen tog fram för tio år sedan och ständigt ser över. I FST finns också viktiga underleverantörer och utbildningsinstitutioner.
__Vi verkar för nytänkande samtidigt som vi värnar traditioner. Vi arbetar med forskning. Under Fakta&Info, som inleds med allmän information om timmerhuskonceptet, finner du kunskap som vi själva forskat fram och resultat som vi hämtat genom våra kontakter med ”akademin”.

Donatorer/sponsorer är välkomna

FÖR ATT TIMMERHUSKONCEPTET fortsatt ska kunna utvecklas och utnyttja den tekniska utvecklingen vad gäller byggsystem, material, energisystem, klimatkontroll etc behöver vi återinföra en organiserad forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU).
__Att söka och redovisa FoU-medel från forskningsråd, Tillväxtverket, Vinnova och liknande institutioner är byråkratiska processer som kräver en kvalificerad och stark administration. Det har inte vår lilla småföretagarförening idag. Sannolikheten att en ansökan ger pengar är dessutom mycket låg.
__FST ser en möjlighet att bedriva lågbudgetforskning med liten administrativ insats. Den kan ske genom studentarbeten i form av examensarbeten eller projektarbeten vid landets universitet och högskolor, främst i byggtekniska utbildningar. FST formulerar uppgifterna och studenterna får kompetent handledning av sina lärare. FST bidrar med kostnadstäckning och förmedlar FoUresultaten via föreningens hemsida.
__FST avser att prova den FoU-modellen under de närmaste åren och bedömer att den kan genomföras till en årlig kostnad på 150-200 tkr. Önskvärd huvudfinansiering är penningdonationer som kompletteras med att vi från mindre fonder söker bidrag som inte är så administrativt krävande.

VI BER DIG SOM VILL stödja utvecklingen av timmerhuskonceptet med en donation att meddela oss det genom e-post till info@svenskatimmerhus.se. Vi tar sedan kontakt med Dig för att inhämta närmare villkor och andra upplysningar om Din tänkta insats. Bidrag till annat än FoU, t ex marknadsföring, är givetvis också välkomna.